Re-integratie is noodzakelijk

Onderweg naar maatschappelijke re-integratie komen gedetineerden met een lange(re) gevangenisstraf veel obstakels tegen,zoals te weinig opleiding, te lang uit de roulatie, gaten in de cv’s, een snel veranderende omgeving. In de laatste fase van hun detentie kunnen gedetineerden de mogelijkheid krijgen om zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer door o.a. te werken bij een (private) werkgever of instelling (arbeid).

Gedetineerden kunnen, bij goed gedrag en een uitstekende motivatie, buiten de muren van de gevangenis werken. Zebra Detachering BV bemiddelt tussen gedetineerden die aan slag kunnen en willen, en werkgevers die hen een kans op succesvolle re-integratie willen bieden. Zebra Detachering BV zorgt voor de bemiddeling bij plaatsingen van gedetineerden op de arbeidsmarkt.

Ook voor ex-gedetineerden die nog onder toezicht van de reclassering staan, kan Zebra Detachering BV de oversteek naar werk zijn. Wij werken samen met Reclassering Nederland die ex-gedetineerden naar ons verwijst, wij bemiddelen naar werkgevers en zorgen ervoor dat er sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Bij een goede match begeleiden wij de verse werknemers en de werkgever.

Contactinformatie
Zebra Detachering B.V.
Stationsweg 41
3331 LR Zwijndrecht

T 010 4978 990
T 0900 0612
E info@zebrabv.nl

Postadres:
Zebra Detachering B.V.
Postbus 314
3330 AH Zwijndrecht