Onze Partners

Onze Partners


Wij werken nauw samen met medewerkers van de Justitiële Inrichtingen, Gevangeniswezen, Reclassering, Sociale Diensten en Gemeenten. De volgende organisaties voeren werkzaamheden uit voor Zebra Detachering B.V.

Stichting Surant

Stichting Surant begeleidt jongeren en jongvolwassenen die niet op tijd of op de juiste wijze aansluiting vinden bij de samenleving.

Een deel van deze groep vertoont vaak hinderlijk, overlastgevend en crimineel gedrag. Deze groep is kwetsbaar en beïnvloedbaar. Ze hebben moeite te participeren in de samenleving. Heel vaak zijn het deze jongeren die men tegenkomt in de gevangenissen.

Door haar activiteiten levert stichting Surant ook een directe bijdrage aan een vermindering van de druk op de samenleving. Zebra Detachering B.V. plaatst jongeren en jongvolwassenen die weer graag aan het werk willen en door stichting Surant begeleid worden.

OperEU

OperEU is de Europese toegangspoort voor werknemers en werkgevers in Europa.
Door middel van onze gateway, onze innovatieve aanpak en ons uitgebreide netwerk in diverse Europese landen, brengen we  vraag en aanbod op het gebied van arbeid bij elkaar.

Leer-Werk Academie

De Leer-Werk Academie (LWA) is een landelijke organisatie die gemeenten en uitkeringsinstanties adviseert over de beste manier van werkgeversbandering en reintegreren op de werplek. 
Onze instrumenten werken en zijn beproefd!
Wij zorgen voor grote betrokkenheid van werkgevers bij de re-integratie en verzorgen faciliteiten voor de ondernemers om te gaan werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Contactinformatie
Zebra Detachering B.V.
Stationsweg 41
3331 LR Zwijndrecht

T 010 4978 990
T 0900 0612
E info@zebrabv.nl

Postadres:
Zebra Detachering B.V.
Postbus 314
3330 AH Zwijndrecht