Disclaimer

Disclaimer

De door Zebra Detachering B.V. op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of advies.

Kamer van Koophandel: Zebra Detachering B.V. is een handelsnaam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24314135.

Inhoud: De door Zebra Detachering B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid: Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zebra Detachering B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Zebra Detachering B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid: Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Links: Op verschillende plaatsen op de gehele site worden automatische koppelingen (links) aangeboden naar andere internetsites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel Zebra Detachering B.V. ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat Zebra Detachering B.V. verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.


Contactinformatie
Zebra Detachering B.V.
Stationsweg 41
3331 LR Zwijndrecht

T 010 4978 990
T 0900 0612
E info@zebrabv.nl

Postadres:
Zebra Detachering B.V.
Postbus 314
3330 AH Zwijndrecht